dima
  • Cobo


    Logotip per a Cobo, assegurances. Vàrem preparar la imatge corporativa d'aquest despatx amb un logotip que partia de les formes arrodonides de les lletres que formen el nom, aprofitant la seva geometria i donant èmfasi la una idea de recolliment i protecció que es reforçava amb el símbol i el punt central.

    Imatge corporativa per a Cobo assegurances.