dima
  • Mostast 2015


    Proposta finalista en el concurs privat per la imatge gràfica del MOSTAST infantil de l'Ajuntament d'Alella Alella, que va guanyar per poquet amb un bon cartell, l'il·lustrador Pau Santanach. Segons el "briefing" de la Regidora de promoció econòmica, s'ens demanava crear un cartell que amb modificacions lleus pogués adaptar-se a les diferents estacions de l'any en que es celebra aquesta activitat infantil. De manera subtil es deixava caure el gust del jurat per els personatges identificables amb la imatge gràfica de la festa i les seves aplicacions: és a dir, una mascota. Un tast, tant de vi com de most, ha de tenir en comte elements tant diferents com els sabors, les olors, l'ambient, el clima, el territori, el paisanatge, les textures, és per això que la nostra proposta pretenia ser una representació clara de tots aquells en una estructura de retícula que ordenava les gestuals il·lustracions. Aquesta mateixa graella ens permetia dur més enllà la segona idea que proposàvem. Els panells on es pengen els cartells d'Alella estan sempre plens i tots, siguin d'una festa, un avís o una crida al ple, comparteixen espai i format; DIN-A3. La nostra proposta era fer dos cartells per panell que farien destacar l'activitat sobre la resta.