dima
  • Pujol advocats


    Projecte per a  GRUP PUJOL . L’encàrrec era reformar l’espai d’una antiga oficina constructora per a la nova ubicació d’un despatx d’advocats i gestoria. El concepte treballat ha estat intentar reproduir una llar dins l’espai de treball, creant un ambient acollidor i càlid, on treballar i rebre els clients de manera que representi l’esperit i l’essència de l’empresa. Hem distribuït els diferents espais de manera ordenada i flexible, fomentant el treball en equip, agrupant les àrees i els usos per obtenir una bona circulació i capacitat suficient d’emmagatzematge. La solució d’aquest últim punt era bàsic per aconseguir el concepte inicial de llar, s’ha resolt justificant tota la capacitat d’arxiu, office, zona d’impressora, recanvis etc.. a una sola paret, i aquesta s’ha vestit amb una cortina amb el nou color corporatiu, accentuant aquesta atmósfera acollidora, i alhora connectant els diferents espais. Tot i que tenim molta llum a la seva entrada, ens trobem que és l’única obertura a l’exterior i hem d’intentar que aquesta ens arribi al màxim a tots els espais, per aconseguir-ho tenim les divisions dels despatxos amb vidre, i on manca més llum natural ho compensem aplicant paper decoratius de paret lluminosos, jugant amb la proposta dels 3 nous colors corporatius. Estilisme de les imatges: @mar_gausachs Fotografies: @jordi_canosa

    Alella