dima
  • Verema d’Alella


    Sempre he pensat que els cartells, la fotografia o la pintura es poden dividir en dos grans grups. Els que mires i els que et miren. Sempre m'han interessat més aquests últims i quan l'Ajuntament d'Alella m'oferí la possibilitat d'engalanar el poble on visc amb els meus cartells, sabia des del primer moment que volia que aquests em tornessin la mirada. Amb aquest cartell, com a dissenyador i sobretot, com a ciutadà em vaig veure en la obligació de tornar la festa de la verema a la població. Fugir de la imatge elitista del món del vi i reflectir el seu caràcter lúdic amb unes cares que fessin referència directa als consumidors i no al producte.